Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Staré dvory č. 73 (rok 2015)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Staré dvory č. 73
Rok realizácie: 2015
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov suterénu
zateplenie strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
Investičné náklady: 405 312,87 €
Zhotoviteľ: Stabar SPOL, s.r.o.
Zatepľovací systém: SILCOLOR THERM
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014): 79,69 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2016): 65,45 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár