Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Staré dvory č. 72 (rok 2016)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Staré dvory č. 72
Rok realizácie: 2016
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena al. zábradlí
zasklenie balkónov
výmena rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
vyregulovanie UK a TUV
okapový chodník
Investičné náklady: 454 190,38 €
Zhotoviteľ: Innovia, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015): 96,07 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2017): 65,63 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár