Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Schreiberova č. 371 (rok 2013)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Schreiberova č. 371
Rok realizácie: 2013
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stien vnútorných spoločných priestorov
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
montáž nových balkónov
zasklenie balkónov podľa požiadaviek vlastníkov
výmena a prestrešenie vstupného vonkajšieho schodiska
Investičné náklady: 78 646,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z CEB
Objekt je vykurovaný individuálnymi plynovými spotrebičmi v bytoch  
Spotreba tepla pred obnovou: 184,31 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove: 76,32 kWh/m2 podlahovej plochy
Projektová úspora tepla v % 58,59 %
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár