Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Majerská č. 179 (rok 2008)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Majerská č. 179
Rok realizácie: 2008
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
zasklenie lodžií
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
Investičné náklady: 12 080 000 Sk
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007): 84,81 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 48,73 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár