Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Majerská č. 177 (rok 2016)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Majerská č. 177
Rok realizácie: 2016
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
zasklenie lóggií
výmena rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
vyregulovanie UK a TUV
vyčistenie a dezinfekcia vzduchotechniky
okapový chodník
Investičné náklady: 437 908,56 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015): 66,52 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2017): 43,86 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár