Oddelenia

Riaditeľ

FunkciaMenoČíslo kancelárie
riaditeľPavol Hlušek9

Referát technického servisu

FunkciaMenoČíslo kancelárie
vedúci referátuPavol Hlušek9
energetika, stavebná činnosťJaroslav Svitek10
údržba, skladRudolf Kosmeľ2

Referát ekonomiky a financií

FunkciaMenoČíslo kancelárie
vedúca ref. ekonomiky a fin.Elena Ozimá11
fakt. od dodávateľov, poistné udalostiIng. Anton Martinko11
fakturácia od SBD, odpočty vodomerovIng. Ľubomíra Kluchová11 (2)
evidencia platieb, prevody bytovZuzana Rosinová8
mzdy, personalistika, podateľňaJana Geregová8