Realizované stavby

realizácia v roku 2003

Okružná č. 1420, Púchov

realizácia v roku 2005

Komenského č. 1625, Púchov

Obrancov mieru č. 1157, Púchov

realizácia v roku 2006

Obrancov mieru č. 1156, Púchov

Pribinova č. 1173, Púchov

Súhradka č. 197, Lednické Rovne

Komenského č. 1626, Púchov

Chmelinec č. 1416, Púchov

realizácia v roku 2007

Námestie slobody č. 1621, Púchov

Mládežnícka č. 1430, Púchov

Námestie slobody č. 1656, Púchov

Obrancov mieru č. 1155, Púchov

realizácia v roku 2008

Pribinova č. 1170, Púchov

Pribinova č. 1639, Púchov

Majerská č. 179, Lednické Rovne

realizácia v roku 2009

Námestie slobody č. 1408, Púchov

realizácia v roku 2010

Obrancov mieru č. 1150, Púchov

Chmelinec č. 1418, Púchov

Chmelinec č. 1413, Púchov

Okružná č. 1425, Púchov

realizácia v roku 2011

Komenského č. 1642, Púchov

Súhradka č. 196, Lednické Rovne

Súhradka č. 195, Lednické Rovne

Okružná č. 1442, Púchov

Súhradka č. 214, Lednické Rovne

realizácia v roku 2012

Obrancov mieru č. 1154, Púchov

Námestie slobody č. 1406, Púchov

Mládežnícka č. 1431, Púchov

realizácia v roku 2013

Mládežnícka č. 1441, Púchov

Okružná č. 1426, Púchov

Obrancov mieru č. 1085, Púchov

Súhradka č. 198, Lednické Rovne

Schreiberova č. 371, Lednické Rovne

realizácia v roku 2014

Komenského č. 1643, Púchov

Svätoplukova č. 1467, Púchov

Námestie slobody č. 1405, Púchov

realizácia v roku 2015

Obrancov mieru č. 1095, Púchov

Okružná č. 1422, Púchov

Staré dvory č. 73, Lednické Rovne

Obrancov mieru č. 1092, Púchov

Svätoplukova č. 1466, Púchov

Obrancov mieru č. 1152, Púchov

Obrancov mieru č. 1150, Púchov

realizácia v roku 2016

Majerská č. 177, Lednické Rovne

Obrancov mieru č. 1093, Púchov

Staré dvory č. 72, Lednické Rovne

Námestie slobody č. 1624

Obrancov mieru č. 1154, Púchov

Súhradka č. 212, Lednické Rovne

realizácia v roku 2017

Súhradka č. 206, Lednické Rovne

Obrancov mieru č. 1155, Púchov

Obrancov mieru č. 1157, Púchov

Súhradka č. 198, Lednické Rovne

realizácia v roku 2018

Súhradka č. 212, Lednické Rovne

Hlavná č. 101, Streženice

Súhradka č. 196, Lednické Rovne

U duba č. 148, Lednické Rovne

Okružná č. 1420, Púchov


realizácia:2003
rozsah prác:zateplenie obvodového plášťa
investičné náklady:2.221.086,- Sk
zhotoviteľ:Ecotherm, s.r.o.
zatepľovací systém:baumit EPS-F
návratná výpomoc SBDKomenského č. 1625, Púchov


realizácia:2005 - 2006
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
investičné náklady:8.941.444,- Sk
hotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005)108,31 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)77,02 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201021,05 % (v r. 2010 bolo zrušené rozúčtovanie tepla podľa PRVN)

Obrancov mieru č. 1157, Púchov


realizácia:2005 - 2006
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
výmena bleskozvodov
odstránenie syst. porúch balkónov
investičné náklady:9.523.937,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR-syst. poruchy
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005)98,44 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)56,17 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201038,13 %
Obrancov mieru č. 1156, Púchov


realizácia:2006 - 2007
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
odstránenie syst. porúch balkónov
výmena el. rozvodov v spol. priestoroch
výmena bleskozvodov
výmena rozvodov TUV, SV
výmena odpadových potrubí
investičné náklady:11.352.975,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB
dotácia MVRR-syst. poruchy
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005)102,94 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)49,74 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201045,20 %

Pribinova č. 1173, Púchov


realizácia:2006 - 2007
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
výmena hlavných el. rozvodných skríň
investičné náklady:5.059.799,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005)131,75 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)86,21 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201023,80 %

Súhradka č. 197, Lednické Rovne


realizácia:2006 - 2007
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
odstránenie syst. porúch balkónov
prestrešenie vstupu
výmena regul. ventilov na radiátoroch
montáž pomerových meračov tepla
investičné náklady:6.149.198,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR-syst. poruchy
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005)144,53 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)39,37 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201060,03 %

Komenského č. 1626, Púchov


realizácia:2006 - 2007
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
investičné náklady:10.052.685,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)104,47 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)64,58 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201033,89 %
Chmelinec č. 1416, Púchov


realizácia:2006 - 2007
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
zateplenie a hydroizolácia strechy
prestrešenie vstupu
investičné náklady:8.714.679,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)147,61 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)62,17 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201048,70 %
energetický certifikátBNámestie slobody č. 1621, Púchov


realizácia:2007
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
investičné náklady:9.529.837,- Sk
zhotoviteľ:Ekonomservis, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)100,53 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)66,28 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201031,80 %
energetický certifikátB

Mládežnícka č. 1430, Púchov


realizácia:2007
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie strechy
prestrešenie vstupov
rekonštrukcia balkónov
investičné náklady:5.940.000,- Sk
zhotoviteľ:SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)106,42 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)59,48 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201051,59 %
energetický certifikátC


Námestie slobody č. 1656, Púchov


realizácia:2007 - 2008
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
investičné náklady:11.038.999,- Sk
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)86,81 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)47,95 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB


Obrancov mieru č. 1155, Púchov


realizácia:2007 - 2008
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa - minerál
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie syst. porúch balkónov
investičné náklady:11.530.000,- Sk
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR - syst. poruchy
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006)88,06 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)56,86 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201037,36 %
energetický certifikátB


Pribinova č. 1170, Púchov


realizácia:2008
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
výmena hlavných el. rozvodných skríň
vymurovanie schodišťových presklení
investičné náklady:6.801.392,- Sk
zhotoviteľ:Ekonomservis, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007)122,81 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)81,05 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201029,80 %
energetický certifikátCPribinova č. 1639, Púchov


realizácia:2008 - 2009
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
investičné náklady:10.590.000,- Sk
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007)82,22 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)62,61 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Majerská č. 179, Lednické Rovne


realizácia:2008 - 2009
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
zasklenie lodžií
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
investičné náklady:12.080.000,- Sk
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007)84,81 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)48,73 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátBNámestie slobody č. 1408, Púchov


realizácia:2009 - 2010
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
vyregulovanie UK, energetický certifikát
investičné náklady:420 556,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2008)73,83 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2010)55,32 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201039,09 %
energetický certifikátB


Obrancov mieru č. 1150, Púchov


realizácia:2010
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory
investičné náklady:296 171,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009)116,73 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2011)59,47 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Chmelinec č. 1418, Púchov


realizácia:2010
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
investičné náklady:353 362,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009)62,61 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2011)49,86 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Chmelinec č. 1413, Púchov


realizácia:2010
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
oprava vstupných schodísk
vyregulovanie UK, energetický certifikát
investičné náklady:247 206,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:úver OTP Banka Slovensko, a.s.
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009)106,73 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2011)56,42 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB


Okružná č. 1425, Púchov


realizácia:2010 - 2011
rozsah prác:výmena okien byty
vymurovanie lodž. stien
výmena vchodových dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
oprava vstupných schodísk, prestrešenie vstupov
investičné náklady:429 229,- Eur
zhotoviteľ:THERMOINVEST Slovakia, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009)91,57 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2011)54,09 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201130,30 %
energetický certifikátB
Komenského č. 1642, Púchov


realizácia:2011
rozsah prác:výmena okien byty
vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
investičné náklady:424 204,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010)96,82 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2012)57,43 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Súhradka č. 196, Lednické Rovne


realizácia:2011
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
investičné náklady:242 844,- Eur
zhotoviteľ:EKONOMSERVIS, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010)97,74 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2012)55,98 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátBSúhradka č. 195, Lednické Rovne


realizácia:2011
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
investičné náklady:186 395,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010)100,45 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2012)50,83 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB
Okružná č. 1442, Púchov


realizácia:2011-2012
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
výmena vonkajších vstupných schodísk do domu
investičné náklady:406 178,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010)113,63 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2012)59,04 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Súhradka č. 214, Lednické Rovne


realizácia:2011-2012
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava lodžií s výmenou zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
hydroizolácia a zateplenie základov domu
investičné náklady:137 584,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010)153,63 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2013)72,67 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201333,04 %
energetický certifikátBObrancov mieru č. 1154, Púchov


realizácia:2012
rozsah prác:výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa domu - MW
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov v spoločných priestoroch
investičné náklady:408 536,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2011)82,67 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2013)55,01 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB
Námestie slobody č. 1406, Púchov


realizácia:2012 - 2013
rozsah prác:výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
oprava vonkajších schodísk, montáž prestrešenia
preloženie hlavných elektrických skríň vo vchodoch
položenie dlažby na schodištia
investičné náklady:406 718,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2011)78,15 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2013)49,93 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátBMládežnícka č. 1431, Púchov


realizácia:2012 - 2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou Al. zábradlí
zasklenie balkónov podľa požiadaviek vlastníkov
výmena vonkajších vstupných schodísk do domu
prestrešenie vonkajších vstupných schodísk
investičné náklady:375 523,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2011)88,39 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2013)56,89 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Mládežnícka č. 1441, Púchov


realizácia:2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou Al. zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
oprava vstupných vonkajších schodísk
investičné náklady:197 396,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2012)110,52 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2014)51,87 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB


Okružná č. 1426, Púchov


realizácia:2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
oprava a prestrešenie vedľajšieho vstupu
investičné náklady:162 292,- Eur
zhotoviteľ:roso build, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2012)90,80 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2014)35,59 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátBObrancov mieru č. 1085, Púchov


realizácia:2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
výmena spoločných rozvodov TV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov v spoločných priestoroch
investičné náklady:269 747,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2012)94,49 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2014)kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2014%
energetický certifikátC
Súhradka č. 198, Lednické Rovne


realizácia:2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
zasklenie balkónov podľa požiadaviek vlastníkov
investičné náklady:242 838,- Eur
zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o.
zatepľovací systém:MAPETHERM
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2012)100,54 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2014)kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB
Schreiberova č. 371, Lednické Rovne


realizácia:2013
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stien vnútorných spoločných priestorov
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
montáž nových balkónov
zasklenie balkónov podľa požiadaviek vlastníkov
výmena a prestrešenie vstupného vonkajšieho schodiska
investičné náklady:78 646,- Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z CEB
objekt je vykurovaný individuálnymi plynovými spotrebičmi v bytoch
projektovaná potreba tepla pred obnovou 184,31 kWh/m2 podlahovej plochy
projektovaná potreba tepla po obnove76,32 kWh/m2 podlahovej plochy
projektová úspora tepla v %58,59 %
energetický certifikátC


Komenského č. 1643, Púchov


realizácia:2014
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
zasklenie loggií bezrámovým systémom
oprava vonkajších schodísk, okapového chodníka
vyregulovanie UK
investičné náklady:283 552,- Eur
zhotoviteľ:roso build, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2013)75,533 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2015)53,78 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB
Svätoplukova č. 1467, Púchov


realizácia:2014
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov pivníc
komplexná oprava balkónov
zasklenie balkónov v rozsahu požiadaviek vlastníkov
výmena spoločných rozvodov TV, SV, kanalizácie
vyregulovanie UK
montáž rozvodov pre príjem TV signálu
investičné náklady:283 237,- Eur
zhotoviteľ:roso build, s.r.o.
zatepľovací systém:stomix therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2013)115,552 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2015)76,10 kWh/m2 podlahovej plochy
úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 201518,7 %
energetický certifikátC (UK - B, TUV - C)

Námestie slobody č. 1405, Púchov


realizácia:2014
rozsah prác:výmena okien byty
výmena garážových dverí
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie strechy
zateplenie stropov suterénu
zasklenie lóggií
oprava vonkajších vstupných schodísk
vyregulovanie UK
investičné náklady:222 355,- Eur
zhotoviteľ:E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2013)83,02 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2015)48,71 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátC (UK - B, TUV - C)
Obrancov mieru č. 1095, Púchov


realizácia:2015 - 2016
rozsah prác:výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena rozvodov TV, SV, kanalizácie, el. rozvodov
vyregulovanie UK
položenie dlažby v spoločných priestoroch domu
investičné náklady:284 162,- Eur
zhotoviteľ:roso build s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)81,76 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2016)66,54 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátC

Okružná č. 1422, Púchov


realizácia:2015 - 2016
rozsah prác:výmena okien byty
výmena garážových dverí
vymurovanie schodiskových presklení, osadenie okien
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov suterénu
zasklenie lóggií
oprava vonkajších vstupných schodísk
preloženie RIS skríň
vyregulovanie UK
investičné náklady:348 250,- Eur
zhotoviteľ:roso build s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
úver ŠFRB
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)60,21 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2016)39,98 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Staré dvory č. 73, Lednické Rovne


realizácia:2015
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov suterénu
zateplenie strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
investičné náklady:405 312,87 Eur
zhotoviteľ:Stabar SPOL, s.r.o.
zatepľovací systém:SILCOLOR THERM
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)79,69 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2016) 65,45 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Obrancov mieru č. 1092, Púchov


realizácia:2015
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov suterénu
zateplenie a hydroizolácia strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
jednotné zasklenie balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena spoločných rozvodov elektriky
investičné náklady:149 605,49 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)78,86 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2016)57,34 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátC

Svätoplukova č. 1466, Púchov


realizácia:2015
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov spoločných priestorov
doteplenie strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
jednotné zasklenie balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
montáž rozvodov pre príjem TV signálu
investičné náklady:336 548,37 Eur
zhotoviteľ:Tmont - Sever, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)64,20 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2016)60,12 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB


Obrancov mieru č. 1152, Púchov


realizácia:2015
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu - mineral
zateplenie stropov pivničných priestorov
zateplenie a hydroizolácia strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena pripojenia potrubí do verejnej kanalizácie
výmena spoločných rozvodov elektriky
montáž prístreškov nad vchodové dvere
výmena vnútorných schodiskových zábradlí
výmena PVC a dverí v spoločných priestoroch
investičné náklady:914 113,32 Eur
zhotoviteľ:EKOLMONT, s.r.o.
zatepľovací systém:Multitherm Basf
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014)65,75 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2017)52,69 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB


Majerská č. 177, Lednické Rovne


realizácia:2016
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
zasklenie lóggií
výmena rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
vyregulovanie UK a TUV
vyčistenie a dezinfekcia vzduchotechniky
okapový chodník
investičné náklady:437 908,56 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015)66,52 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2017)43,86 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB
Obrancov mieru č. 1093, Púchov


realizácia:2016
rozsah prác:zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena al. zábradlí
zasklenie balkónov
výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov
vyregulovanie UK a TUV
okapový chodník
dlažba v spol. priestoroch
prestrešenie balkónov
investičné náklady:167 933,99 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015)96,59 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2017)52,19 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátC

Staré dvory č. 72, Lednické Rovne


realizácia:2016
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena al. zábradlí
zasklenie balkónov
výmena rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
vyregulovanie UK a TUV
okapový chodník
investičné náklady:454 190,38 Eur
zhotoviteľ:Innovia, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015)96,07 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2017)65,63 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátBNámestie slobody č. 1624, Púchov


realizácia:2016
rozsah prác:výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
zasklenie lóggií
výmena rozvodov TUV, SV, plynu, kanalizácie
vyregulovanie UK a TUV
vyčistenie a dezinfekcia vzduchotechniky
modernizácia domu - okapový chodník
dlažba a PVC v spol. priestoroch
investičné náklady:418 805,45 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015)76,44 kWh/m2 podlahovej plochy
spotreba tepla po obnove (za r. 2017)54,29 kWh/m2 podlahovej plochy
energetický certifikátB

Obrancov mieru č. 1154, Púchov


realizácia:2016-2017
rozsah prác:výmena 3 ks výťahov
opláštenie výťahovej šachty
investičné náklady:147 585,60 Eur
zhotoviteľ:OTIS Výťahy, s.r.o.
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB

Súhradka č. 212, Lednické Rovne


realizácia:2016
rozsah prác:výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
investičné náklady:14 700,00 Eur
zhotoviteľ:Stavebné bytové družstvo, Púchov
financovanie:vlastné zdroje

Obrancov mieru č. 1150, Púchov


realizácia:2015
rozsah prác:výmena výťahu
opláštenie výťahovej šachty
investičné náklady:56 316,00 Eur
zhotoviteľ:TREVYS, s.r.o.
financovanie:úver Slovenská sporiteľňa, a.s.

Súhradka č. 206, Lednické Rovne


realizácia:2017
rozsah prác:výmena okien v bytoch
výmena vchodových dverí
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropu najvyššieho podlažia
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
výmena zvislých kanalizačných potrubí
oprava okapového chodníka
oprava vstupných chodníkov do domu
investičné náklady:128 204,90 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla:individuálne vykurovanie bytov
projektovaná úspora tepla:66,3 %
energetický certifikát:B
Obrancov mieru č. 1155, Púchov


realizácia:2017
rozsah prácvýmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
investičné náklady:64 296,00 Eur
zhotoviteľ:Stavebné bytové družstvo, Púchov
financovanie:vlastné zdroje

Obrancov mieru č. 1157, Púchov


realizácia:2017
rozsah prác:výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
zhotoviteľ:Stavebné bytové družstvo, Púchov
 
rozsah prác:výmena rozvodov elektriny v spol. priestoroch
zhotoviteľ:FORTUA, s.r.o.
 
rozsah prác:výmena 3 ks výťahov
opláštenie výťahovej šachty
zhotoviteľ:OTIS Výťahy, s.r.o.
 
rozsah prác:výmena podlahovej PVC krytiny v spol. priestoroch
zhotoviteľ:UNIVERZAL BT, spol. s r.o.
investičné náklady:271 860,58 Eur
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver ČSOB, a.s.Súhradka č. 198, Lednické Rovne


realizácia:2017
rozsah prác:výmena 1 ks výťahu
opláštenie výťahovej šachty
investičné náklady:50 424,00 Eur
zhotoviteľ:TT - VÝŤAHY, s.r.o.
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB

Súhradka č. 212, Lednické Rovne


realizácia:2018
rozsah prác:výmena okien v bytoch výmena vnútorných vchodových dverí
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava lóggií, výmena zábradlí
zasklenie lóggií
výmena časti vnútornej ležatej kanalizácie a vonkajšej kanalizácie
výmena ležatých rozvodov teplej a studenej vody
výmena elektrických rozvodov
oprava okapového chodníka
investičné náklady:226 109,15 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.exclusive
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla pred obnovou (za r. 2017):132,01 kWh/m2 podlahovej plochy.
spotreba tepla po obnove (za r. 2019): kWh/m2 podlahovej plochy.
energetický certifikát:Hlavná č. 101, Streženice


realizácia:2018
rozsah prác:výmena pivničných okien
vymurovanie schodiskových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
zasklenie balkónov
výmena zvislých rozvodov studenej vody a časti kanalizácie
montáž odvetrania WC
oprava okapového chodníka
investičné náklady:91 162,79 Eur
zhotoviteľ:FOHAS, s.r.o.
zatepľovací systém:weber.therm
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
spotreba tepla:individuálne vykurovanie bytov
projektovaná úspora tepla:53,3 %
energetický certifikát:

Súhradka č. 196, Lednické Rovne


realizácia:2018
rozsah prác:výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie, plynu
vyregulovanie TUV
zhotoviteľ:Stavebné bytové družstvo, Púchov
 
rozsah prác:výmena 1 ks výťahov
opláštenie výťahovej šachty
zhotoviteľ:OTIS Výťahy, s.r.o.
 
rozsah prác:výmena podlahovej PVC krytiny v spol. priestoroch
montáž núdzového osvetlenia
dlažby, maliarske práce
zhotoviteľ:FOHAS s.r.o.
investičné náklady:144 646,30 Eur
financovanie:vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.

U duba č. 148, Lednické Rovne


realizácia:2018
rozsah prác:zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
zasklenie balkónov
oprava okapového chodníka,
investičné náklady:58 567,01 Eur
zhotoviteľ:BUILDING SK, s.r.o.
zatepľovací systém:Kematerm
financovanie:vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
spotreba tepla:individuálne vykurovanie bytov
energetický certifikát: