Vaše údaje o byte na www.poschodoch.sk

dátum: 15.3.2011

Od 1.2.2011 SBD zabezpečilo možnosť sprístupnenia základných informácií o byte a dome na internetovom portáli www.poschodoch.sk.

Sprístupnené sú údaje o platbách, predpis mesačných úhrad, ročné vyúčtovanie, stavy bytových vodomerov k dátumu odpočtov, termíny výmeny vodomerov, základné informácie o dome, zástupcovia vlastníkov, doplnené budú domové oznamy, diskusné fórum domu a ďalšie informácie, a to aj za predchádzajúce roky.
Portál je sprístupnený po podpise zmluvy, za mesačný poplatok 0,24 €. V prípade uzatvorenia zmluvy do 31.3.2011 nebude účtovaný poplatok za zmenu mesačného predpisu.