Zmena poplatku

dátum: 1.12.2010

S platnosťou od 1.1.2011 sa upravujú poplatky za výber hotovosti v pokladni SBD nasledovne:

platby pre Stavebné bytové družstvo a platby spojené s užívaním bytu - 0,30 €

platby pre Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o - 0,50 €