Zmena oddelení a kontaktov

dátum: 7.1.2016

Od 1.1.2016 bola zmenená organizačná štruktúra Správy SBD. Aktuálne členenie referátov je v časti Oddelenia, nové údaje pre komunikáciu sú v časti Kontakty.