Novela zákona č. 321/2014

dátum: 27.5.2015

Novela zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti, zmene a doplnení niektorých zákonov z 21. októbra 2014.