Zápisnice zo schôdzí na www.poschodoch.sk

dátum: 18.2.2014

Od roku 2013 sú na www.poschodoch.sk vlastníkom bytov sprístupnené okrem údajov aj zápisnice zo schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov.

Zápisnice nájdete v časti Moje Menu – Výstupy za dom – Dokumenty objektu.

Prístup k údajom si môžete aktivovať pomocou registračného kódu uvedeného v dolnej časti posledného ročného vyúčtovania nákladov (registračný kód si môžete vyžiadať ma SBD, p. Kontelíková, tel.č. 042/465 09 15, e-mail: prevody.sbdpu@mail.t-com.sk).