Zmena aktivácie www.poschodoch.sk

dátum: 29.7.2012

K aktivácii prístupu na portál www.poschodoch.sk nie je potrebná osobná návšteva SBD. Prístup k Vašim údajom o byte si môžete aktivovať sami na uvedenej webovej adrese pomocou aktivačného kódu, uvedeného v dolnej časti vyúčtovania nákladov za rok 2011.