Ochrana osobných údajov - Dokumenty

Informácie o spracúvaní osobných údajov - člen družstva, nájomca družstevného bytu
Informácie o spracúvaní osobných údajov - vlastníci bytov a NP
Informácie o spracúvaní osobných údajov - zástupca vlastníkov
Zásady ochrany osobných údajov - obchodní partneri